Hyvä tuleva hallitus


Viimeistään nyt on totuuden hetki.

Kuinka kunnianhimoiset päästötavoitteet asetatte seuraavalle neljälle vuodelle?

Olemme kaikki samaa mieltä siitä, että meidän tulee pitää kiinni Suomen tavoitteesta vähentää liikenteen päästöjä puolella vuoteen 2030 mennessä. Silti, tähän mennessä tehdyt hyvät päätökset kattavat matkasta vasta noin puolet. Toisin sanoen, puolet on vielä päättämättä.

Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n mukaan meillä on alle 12 vuotta aikaa pysäyttää ilmastokatastrofi. Se kuitenkin edellyttää päätöksiä tässä ja nyt. Pelkästään loppukirillä emme pääse maaliin.

Näin monimutkaiseen ongelmaan ei löydy yksinkertaisia vastauksia. Liikenteen osalta meidän on edistettävä kaikkia ratkaisuja: energiatehokkuutta, biopolttoaineita, biokaasua, muita vaihtoehtoisia energialähteitä, liikenteen sähköistymistä sekä julkista liikennettä ja uusia liikkumisen ratkaisuja. Minkään teknologian rajaaminen pois ei ole vaihtoehto, vaan kaikkia niitä tarvitaan.

Hyvä tuleva hallitus, ette kohtaa tätä haastetta yksin. Yritykset tuottavat ratkaisuja, ja suomalaiset tekevät valinnat ja äänestävät sekä lompakoillaan että vaaliuurnilla. He saavat aikaan tuloksia joka päivä. Yhä useampi on tehnyt elämässään suuria tai pieniä muutoksia. Tästä meidän tulee olla ylpeitä.

Kovien ilmastotavoitteiden asettaminen voi olla hankalaa, sillä yksinkertaisia ratkaisuja haasteeseen ei ole. Silti rohkaisemme asettamaan mahdollisimman kunnianhimoisen ilmastotavoitteen, koska yhdessä me kyllä kykenemme siihen.

Totuuden hetki on koittanut.