Miltä tuntuu puhua ilmastonmuutoksesta valheenpaljastimessa?

 
 

Puhuivatko videon koehenkilöt totta?

Videossa käytetty laitteisto on aito valheenpaljastin ja sitä käyttää teknologiaan koulutettu ammattilainen. Testin ajan laitteisto mittasi koehenkilöiden liikehdintää, hengityksen tiheyttä, pintaverenkiertoa, hien eritystä, pulssia ja verenpainetta. Kokeen aikana koehenkilöille esitettiin kontrollikysymyksiä, joihin heidän tuli tietoisesti valehdella ja heidän kehonsa annettiin rauhoittua kunkin kysymyksen jälkeen. Koetilanne oli rakennettu siten että koehenkilöt kokivat sen todelliseksi ja suhtautuivat vastauksiinsa ja niihin saamaansa palautteeseen kaikella vakavuudella.

Oikein tehtynä valheenpaljastintutkimuksen kesto on kuitenkin yli kaksi tuntia ja sen lopputulemana saadaan arvio koehenkilön vastauksen totuudenmukaisuudesta sellaiseen kyllä tai ei -kysymykseen, jossa ei ole tulkinnanvaraisuutta. Videolla näytetty koe ja haastattelu kestivät vain noin puoli tuntia ja esitettyjen kysymysten muoto käytännössä takasi, ettei syntyneestä datasta voi päätellä vastausten totuudenmukaisuutta.

Rakentamalla koetilanteen loimme osallistujille pakottavan tilanteen vastata monimutkaisiin kysymyksiin tavalla, joilla on mahdotonta saavuttaa oikeita ja uskottavia vastauksia. Kaikille osallistujille yhteistä olikin koetilanteen jälkeen syntynyt halu selittää ja monipuolistaa vastauksiaan sekä omien uskomusten kyseenalaistuksesta juontunut hetken ahdistus.